نامزد احتمالی انتخابات !

شما می توانید با تکمیل این فرم سفارش راه اندازی نسخه اختصاصی سامانه هوشمند ارتباطات مردمی خود را ثبت کنید کارشناسان ما در کمتر از 24 ساعت با شما تماس گرفته و شما را راهنمایی خواهند کرد.

انتخاب آیکن اپلیکیشن

واحد فروش

آدرس دفتر : تهران خیابان خالداسلامبولی (وزرا) خیابان بیست و یکم پلاک ۵ واحد۱

شماره تماس : ۰۲۱۵۴۵۱۲ / ۰۹۱۹۷۰۴۵۰۶۲

ستاد سامانه هوشمند مدیریت ارتباطات مردمی و توسعه برند شخصی است در دنیای مجازی هم هوشمندانه و متمایز عمل کنید.

info@dnacomm.ir